Spółdzielnia Pracy Odlewników Metali ELEKTROMET Odlewnia Metali Nieżelaznych
Juz od 50 lat specjalizujemy się w branży odlewniczej
Spółdzielnia Pracy Odlewników Metali ELEKTROMET
Odlewnia Metali Nieżelaznych
ul. Powstańców 15A
41-400 MYSŁOWICE

telefon: +48 (32) 222-29-46
fax: +48 (32) 222-27-80

Prezes zarządu - Stanisław Sowa
tel. stac. (0-32) 222-62-83
tel. kom. 601-97-30-16
V-ce Prezes zarządu - Krzysztof Dera
tel. stac. (0-32) 222-29-46
tel. kom. 667-97-30-16
Wszystkie nasze produkty są zgodne z normami jakości, atestami oraz dopusczeniami Wyższego Urzędu Górniczego