Spółdzielnia Pracy Odlewników Metali ELEKTROMET Odlewnia Metali Nieżelaznych
Juz od 50 lat specjalizujemy się w branży odlewniczej
ELEKTROMET
ul. Powstańcow 15
41-400 MYSŁOWICE
Lokalizacja firmy ELEKTROMET
Wszystkie nasze produkty są zgodne z normami jakości, atestami oraz dopusczeniami Wyższego Urzędu Górniczego